જાણવા જેવુ

સૂર્યમંડળ નો પ્રથમ ગ્રહ – બુધ ગ્રહ

બુધ : ભ્રમણ કક્ષાનો પ્રથમ ગ્રહ સૂર્યમંડળનો સૌથી નાનો અને સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ છે.સૂર્યની સૌથી નજીક હોવાથી આપણી પૃથ્વી …

સૂર્યમંડળ નો પ્રથમ ગ્રહ – બુધ ગ્રહ Read More »

તારાનું સ્થાન બતાવતું જયપુરનું રામયંત્ર

જંતરમંતર એ વિવિધ પ્રકારના બાંધકામ ધરાવતી વેધશાળા છે. જેમાં સમ્રાટ યંત્ર , સૂર્ય ઘડિયાળ , રામયંત્ર વગેરે આકાશ દર્શન કરવા …

તારાનું સ્થાન બતાવતું જયપુરનું રામયંત્ર Read More »

પૃથ્વીના પરિઘ અને વ્યાસ કેવી રીતે માપી શકાય ?

પૃથ્વીનો પરિઘ વિષુવવૃત ઉપર 40075.16 કિલોમીટર છે. અને ધ્રુવીય પરિઘ 40008 કિલોમીટર છે. પૃથ્વીનો વ્યાસ એટલે કે દક્ષિણ ધ્રુવ અને …

પૃથ્વીના પરિઘ અને વ્યાસ કેવી રીતે માપી શકાય ? Read More »

હિરો, માણેક, પન્ના જેવા રત્નો વિષેની જાણકારી

માણેક અને નિલમ જેવા રત્નોનાં આકર્ષણ નું કારણ જમીનમાંથી ખનિજ સહિત ઘણા બધા કિંમતી રત્નો પણ મળી આવે છે. જેમકે …

હિરો, માણેક, પન્ના જેવા રત્નો વિષેની જાણકારી Read More »

Scroll to Top