[15 Books] વિજ્ઞાન મેળા ના પ્રયોગો pdf | vigyan melo kruti / project pdf free download

વિજ્ઞાન મેળા ના પ્રયોગો pdf vigyan melo kruti pdf free download

વિજ્ઞાન મેળા ના પ્રયોગો ની pdf File અહી મુકવામાં આવેલી છે. Vigyan melo kruti pdf free download પણ કરી શકોછો. અહી તમને Collection આપવામાં આવેલું છે. 

વિજ્ઞાન મેળા કૃતિ, પ્રોજેક્ટ PDF

ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમમાં શાળા લેવલ , તાલુકા લેવલ , જીલ્લો લેવલ અને રાજ્ય લેવલ સુધી દરેક માધ્યમમાં કૃતી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે તેમજ વિવિધ શાળાની કૃતીઓ વિષે ખ્યાલ આવે તેવી અહી વિજ્ઞાન મેળા પ્રોજેક્ટ PDF મુકવામાં આવેલી છે. જે વિજ્ઞાનમેળામાં ઉપયોગી બનશે.

પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1Download
પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2Download 
પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3Download
પ્રાથમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4Download
માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1Download
માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2Download
માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3Download
માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4Download
ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 1Download
ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 2Download
ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 3Download
ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ બુક ભાગ : 4Download
ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમ વર્ષ : 2015-16 – (ગણપત યુનિવર્સિટી )Download
ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન કાર્યક્રમ વર્ષ : 2018 (સાર્થ- એજ્યુકેશનલ ઇનોવશેન્સ બેંક)Download
PTC વિભાગDownload

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top